Save the date!

Andra upplagan av Järvloppet går den 27 augusti 2015.

Distanserna blir som tidigare 11, 21 och 52 km. Och så klart populära Lilla Järvloppet. Anmälan öppnar inom kort!

Välkomna.