Morgon på Järvloppet 2015, Ultralöparna på Gruvberget. Foto: Peppe Lindholm

Anmäl dig här

Du anmäler dig på evenemangsanmalan.se

Namnändring
Eventuella ändringar av distans, namn, klubb eller liknande görs direkt i sekretariatet när du hämtar nummerlappen.

Efteranmälan
Det går bra att efteranmäla sig på plats. Efteranmälan kostar 100kr extra.

Avanmälan
Inga pengar betalas tillbaka vid en eventuell avanmälan. Om du av någon anledning inte vill eller kan starta föreslår vi att du säljer din startplats på exempelvis blocket.se eller www.startplatser.se

Avbokning vid sjukdom.
För att vid sjukdom få tillbaka hela startavgiften kan du teckna en avbeställningsförsäkring för 140 kr under ett helt år hos Folksam, se mer på www.startklar.nu Den innehåller även en olycksfallförsäkring.  Vi rekommenderar starkt att alla deltagare tecknar denna försäkring.

Startlistor
Vi publicerar startlistor när vi närmar oss loppet.